Læring som handlingskompetanse

Hva vi legger i e-læring